RIDE 2 ROCK - TAKE ME TO HA LONG

  • Thời gian: 19h00 đến 23h00 ngày 06/08/2022
  • Địa điểm: Quảng trường Sun Carnival, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • 0922628662

RIDE 2 ROCK - TAKE ME TO HA LONG

  • Thời gian: 19h00 đến 23h00 ngày 06/08/2022
  • Địa điểm: Quảng trường Sun Carnival, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • 0922628662

Tài trợ